Professionele koren slaan handen ineen

De professionele koren van Nederland hebben zich de afgelopen tijd verenigd in het Professionele Korenoverleg (PK). Ook Consensus Vocalis doet mee. Het PK wil zich inzetten voor een gezonde koorwereld in de volle breedte. De andere deelnemende koren zijn het Groot Omroepkoor, ZO! Gospel Choir, Cappella Amsterdam, Laurens Vocaal, Nederlands Kamerkoor, Amsterdam Baroque Choir, het koor van de Nationale Opera en het koor van de Nederlandse Bachvereniging. Het PK wordt gefaciliteerd in bijeenkomsten en activiteiten door Koornetwerk Nederland.

De professionele koren in Nederland behoren tot de absolute top van de wereld. Ze staan bekend om hun hoge vocale kwaliteit en hun innovatieve benadering van het genre in de volle breedte. De ongeëvenaarde uitdagingen die de coronapandemie met zich meebracht voor de koorsector als geheel bracht de professionele koren ertoe de handen ineen te slaan.  Het PK wil zich inzetten voor een gezonde koorsector in de volle breedte.

Er zijn in Nederland meer mensen lid van een koor dan van een voetbalvereniging. Koornetwerk Nederland is daarom als buitengewoon lid en vertegenwoordiger van de amateursector aangesloten. Het PK draagt hiermee bij aan een hecht en landelijk dekkend netwerk voor samenzang in Nederland. Tido Visser, voorzitter van het PK: “We zijn als professionele koren gebaat bij een gezonde koorsector in zijn volle omvang. Dat betekent dat wij ons ook hard maken voor meer zang in het onderwijs, en een bruisende amateurkoorwereld.”

De focus van het PK ligt de komende jaren bij het behartigen van de gezamenlijke belangen van de professionele koren en het uitwisselen van kennis. Daarnaast wil het PK zich hard maken voor meer samenzang in het primair en voortgezet onderwijs. Het PK maakt zich zorgen over de geringe aanwas van met name mannelijk vocaal talent bij zowel amateurkoren, jeugdkoren als conservatoria. Van die trend ondervinden ook de professionele koren de gevolgen. Het PK ontwikkelt hiervoor acties die in 2024 worden uitgerold.