ANBI

De Stichting Consensus Vocalis is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze culturele ANBI-status wordt door de overheid gestimuleerd met aantrekkelijke fiscale regelingen. Zo is het mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder dat er belasting over hoeft te worden betaald. Onderstaande gegevens geven je, als (mogelijk) sponsor of donateur, inzage in het functioneren van de Stichting Consensus Vocalis.

Statutaire naam

Stichting Consensus Vocalis

RSIN

823185941

Doelstelling

De Stichting Consensus Vocalis heeft, conform artikel 2 lid 1 van haar statuten, als doel het bevorderen en de ontwikkeling van de koorzang. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bijeenbrengen en bijeenhouden van een hoogwaardig vocaal ensemble, het geven van concerten en het op projectbasis organiseren daarvan, het ontwikkelen van educatieve activiteiten, waaronder het organiseren van (zang-)cursussen, workshops, etcetera, het leggen van verbindingen tussen de professionele en de amateur koorzang/zangkunst.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Kosten die bestuurders maken in de uitoefening van hun functie worden door de stichting vergoed.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2023 met toelichting

Jaarrekening 2022 met toelichting

Jaarrekening 2021 met toelichting

Jaarrekening 2020 met toelichting

Jaarrekening 2019 met toelichting

Jaarrekening 2018 met toelichting

Jaarrekening 2017 met toelichting

Jaarrekening 2016 met toelichting

Jaarrekeningen 2012-2014 met toelichting

Verslag activiteiten

Activiteitenverslag 2018

Activiteitenverslag 2017

Activiteitenverslag 2016

Algemeen mailadres

[email protected]

Postadres

Hooiraamhoek 66
7546 MB Enschede

Website

www.consensusvocalis.nl

Steun ons

Wil je Consensus Vocalis steunen? Dat kan!