Nieuwe Werkveldcommissie ArtEZ afdeling Klassiek

Onlangs heeft de afdeling Klassiek van ArtEZ conservatorium Zwolle een werkveldcommissie in het leven geroepen. Onze directeur Francis Faas is gevraagd zitting te nemen in deze commissie.

De werkveldcommissie bestaat daarnaast uit Peter van Praagh (programmamaker Phion), Marco de Souza (directeur Muziekcentrum Zuidoost/Leerorkest), Gerben Pol (programmamanager Muziek Academiehuis Grote Kerk Zwolle), Philine Coops (pianist/pianodocent) en Aljosja Buijs (Hoofd Klassiek ArtEZ).

De werkveldcommissie draagt bij aan de relevantie van doelstellingen en onderwijsprogramma’s vanuit het (onafhankelijke) perspectief van het beroepenveld.

De commissie heeft de volgende taken:

  • Het op basis van aanwezige informatie en ontwikkelingen in het werkveld adviseren over alle inhoudelijke aspecten van onderwijs, opleiding en organisatie;
  • Het adviseren m.b.t. de wijze waarop deze kwaliteitsaspecten kunnen worden vertaald in opleidingseisen;
  • De commissie adviseert gevraagd (of ongevraagd) de opleiding met betrekking tot de mogelijke afstemming van het werkveld op de kwaliteit en kwalificaties van afgestudeerden;
  • Het valideren van de eindkwalificaties en opleidingsprofielen;
  • Het vertalen van veranderingen, trends en ontwikkelingen in het (internationale) beroepenveld en in de samenleving naar het onderwijs;
  • De relevantie en het niveau van het onderwijs- en examenprogramma;

Leden van de commissie kunnen deelnemen aan vraaggesprekken tijdens bezoeken van visitatiecommissies.