Aanvraag voor meerjarige subsidieregeling FPK niet gehonoreerd

Een domper voor Consensus Vocalis. Vandaag kreeg het koor te horen dat, ondanks flinke inspanningen, hun meerjarige aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2025-2028 niet gehonoreerd is. De commissie is van mening dat Consensus Vocalis blijk geeft van een gedegen vakmanschap en een heldere samenklank, maar constateert voor nu een gebrek aan samenhangende artistieke visie en een beperkte publieksfunctie in de toekomstige projecten. Consensus Vocalis zal de komende tijd nieuwe mogelijkheden voor doorontwikkeling en financiële steun onderzoeken en wacht daarin het besluit van de meerjarige subsidieaanvraag bij gemeente Enschede af. 

Toenemend belang van koorzang

In een tijd waarin de samenleving cohesie verliest, is zang – en vooral samenzang – van grote betekenis voor het individu én voor de gemeenschap. In de aanvraag omschreef het koor een nieuwe toekomstvisie; Consensus Vocalis zet koorzang in om verhalen te delen en ontmoetingsplaatsen te creëren voor iedereen, ongeacht achtergrond of leeftijd.

Hoewel de afwijzing van het Fonds Podiumkunsten een enorme tegenslag is, blijft de toewijding onverminderd en is Consensus Vocalis vastberaden om die visie de komende tijd te realiseren. 

Versterken van identiteit

De afgelopen jaren hebben de zangers van Consensus Vocalis succesvol bijgedragen aan diverse producties en samenwerkingen (o.a. als vast koor van de Nederlandse Reisopera) ondanks bescheiden financiële middelen; Gemeente Enschede droeg bij aan de financiering van enkele projecten en Provincie Overijssel verleende sinds op structurele basis steun aan de stichting. 

“Hoewel onze rol in het culturele landschap van Overijssel en onze inzet voor toegankelijke koormuziek van waarde zijn, heeft Fonds Podiumkunsten besloten onze meerjaren aanvraag niet te honoreren. Deze beslissing is zeer teleurstellend. Desondanks blijven wij ons met volle overgave inzetten voor de koormuziek en de culturele verrijking van onze regio. We zijn trots op wat we hebben bereikt de afgelopen jaren en op de sterke banden met ons publiek, partners en sponsoren. Deze afwijzing onderstreept echter ook het belang van het versterken van onze identiteit en regionale profilering. We zullen blijven werken aan eigen producties en coproducties die aansluiten bij onze missie. In de komende periode onderzoeken we hoe we onze activiteiten kunnen voortzetten en uitbreiden, en zoeken we naar nieuwe kansen met lokale en regionale partners. “We danken iedereen die ons tot nu toe heeft gesteund; deze betrokkenheid is cruciaal en motiveert ons om door te gaan.” Francis Faas, directeur Consensus Vocalis

Kijk voor meer informatie over het koor en de aankomende concerten op www.consensusvocalis.nl